fc2f030f-82bf-4d93-8492-db3ff4eabc934
Senaste uppdatering: 12/10 med material från KirunaTidningens septembernummer.
Nästa nummer kommer ut den 9:e november.