Tidningshuvud 300 px

 

KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 98133 Kiruna
Tel: 0980-80581. E-post: kiruna.tidningen@kiruna.nu 

Det lönar sig att prenumerera. Som prenumerant får du ett års läsning, tio nummer, för 475 kronor.Kulturhuset

Så här gör du om du vill kontakta oss:

KirunaTidningens redaktion hittar du i Kulturhuset, gamla Östermalmsskolan.

Våra öppettider är måndag-torsdag 9-12, 13-15 och fredag 9-12.

Adress: KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 981 33 Kiruna
Telefon: 0980-805 81
e-post: kiruna.tidningen@kiruna.nu