Tidningshuvud 300 px
MARS 2017

MÅNADENS LEDARE
 

Månadens ledare Kjell

"”Sök er inte till
Kiruna – vi är
inte intresserade
av att ha en
röntgenverksamhet där”"

Ett utnötningskrig

Bit för bit fortsätter ledningen för landstinget, eller Region Norrbotten som det numera heter, att rusta ned Kirunas sjukvård. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för tillsammans ett utnötningskrig mot Kirunas sjukvård, en strid som nu pågått i mer än 20 år.
2001 lades Kiruna BB ned trots kraftiga protester, men Kirunaborna gav inte upp och 2004 lyckades vi faktiskt driva igenom ett beslut i landstingsfullmäktige om att BB skulle öppnas igen. Dåvarande landstingsrådet Kent Ögren sa då att landstinget inte skulle lyckas rekrytera den personal som behövdes. Signalen var tydlig till den personal som eventuellt var intresserad av att jobba på Kiruna BB – landstinget ville helt enkelt inte att någon skulle söka tjänsterna.
Och BB öppnades aldrig igen.
Sedan har avvecklingen av Kirunas sjukvård fortsatt, men Regionstyrelsens ledning har lärt sig att ha tålamod. Tidigare i vintras föreslog de att narkos- och röntgenläkarna samt intensivvårdsplatserna i Kiruna och Kalix skulle avvecklas. Protesterna lät inte vänta på sig och regionstyrelsen ledning backade tillfälligt och sa att en risk- och konsekvensanalys först skulle genomföras.
Och när de sedan tog upp frågan vid Regionstyrelsens sammanträde nyligen, så var det med ett något ”mildare” förslag. I ett första steg ska röntgenverksamheten i Kiruna och Kalix bara finns kvar på dagtid och i stället ska verksamheten koncentreras till Sunderbyn, Piteå och Gällivare.

Nästa år går Kirunas nuvarande röntgenläkare i pension och Regionstyrelsens ledning säger öppet att det kommer att vara omöjligt att rekrytera någon ny röntgenläkare till Kiruna och att verksamheten då definitivt kan läggas ned – återigen samma signal till eventuellt intresserade: ”Sök er inte till Kiruna, vi är inte intresserade av att ha en röntgenverksamhet där.”
Dessutom har Regionstyrelsens ledning tagit till fula tricks i hanteringen av ärendet. De styrande partierna har bara ett mandats övervikt i Regionfullmäktige och Socialdemokraterna Sten Nylén från Kiruna och Agneta Lipkin från Kalix har sagt att de tänker rösta emot sitt eget parti i frågan.  Men också det problemet har regionledningen lyckats lösa. Normalt så hanteras frågor på så sätt att regionstyrelsen ”föreslår regionfullmäktige att besluta” i olika frågor. Men just i detta ärende så formulerade man i stället frågan så att ”regionstyrelsen beslutade”, vilket i praktiken innebär att frågan inte behöver tas upp i fullmäktige den 26 april.
Utnötningskriget fortsätter alltså och Kiruna är hela tiden förlorare. Glöm inte bort vems skulden är när det blir val nästa år...

Kjell Törmä, chefredaktör