Tidningshuvud 300 px
JUNI 2019

MÅNADENS LEDARE
 

Månadens ledare Kjell

"Jag är inte alls emot att använda detaljplaner som utpressningsmedel – om det kan ge resultat."

En strid som alla förlorar

Kommunledningen med Gunnar Selberg i spetsen vägrar, åtminstone i skrivande stund, att ge LKAB ett ja till att starta detaljplanearbetet för gruvstadsparken etapp 3, de övre delarna av vårt nuvarande centrum.
Gunnar Selberg krävde i kommunstyrelsen arbetsutskott att LKAB:s ansökan skulle avslås då ”finansiering av centrumnära järnvägsstation, sjukhus, ny centrumetablering samt andra oförutsedda kostnader ännu ej är finansierade.” (mycket ”finansiering” i det yttrandet).

Det är faktiskt helt orimliga krav. För det första: vad har sjukhuset med detaljplanerna att göra? Det är ju regionen (före detta landstinget) som äger det ärendet. Och är det någon som tvivlar på att LKAB ska bygga en ny sjukhusbyggnad. Den frågan är ju över huvud taget inte något problem.
Problemet är istället innehållet i Kirunas sjukvård, som Social–demokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet rustat ned i decennier. Den frågan kan kommunledningen ta med sina moderpartier som nu också styr regionen.
Jag kan bara tolka det som ett populistiskt utspel. Gunnar Selberg vill få det att framstå som om han kämpar för Kirunas sjukvård. Men LKAB har ju ingenting med den saken att göra.

Lite annorlunda är det med kravet på en centrumnära jänvägsstation. Jag är inte alls emot att använda detaljplaner som utpressningsmedel mot LKAB – om det kan ge resultat.  Det lyckades den förra kommunledningen med när det gällde dragningen av nya E 10:an. Men då fanns sedan länge ett i laga kraft vunnet beslut om var vägen skulle byggas, och det fanns en prislapp för projektet. LKAB tyckte att det var för dyrt, men tvingades till sist att ge med sig eftersom företaget annars kunde ha tvingats att minska eller stoppa sin gruvbrytning.
Så är det inte nu. Trafikverket har inte ens lagt fram ett slutgiltigt förslag och därför finns heller ingen prislapp för projektet. LKAB kan ju inte bestämma när Trafikverket kommer med sitt förslag och LKAB:s styrelse med Göran Persson i spetsen lär aldrig ta beslutet att ”vi betalar vad som helst”.

Det här är en strid som alla förlorar på. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en detaljplan kan vara klar i slutet av 2020 och LKAB:s nuvarande prognos är att detaljplanen måste vara klar senast i slutet av 2021, helst tidigare om markdeformationerna visar sig gå snabbare än prognosen. Om frågan inte är löst innan dess blir det definitivt kris i Kiruna.
Ha nu en lång och skön sommar allihop!

Kjell Törmä, chefredaktör