Tidningshuvud 300 px
OKTOBER 2018

MÅNADENS LEDARE
 

Månadens ledare Kjell

"Jag tror absolut att både doktorer och sjuksköterskor runt om i landet skulle kunna vara intresserade av att arbeta i Kiruna"

Nu är det upp till bevis!

Äntligen! Ända sedan KirunaTidningen startade för snart 27 år sedan har vi i tidningen kunnat berätta om en ständig nedrustning av Kirunas sjukvård – en nedrustning som de senaste mandatperioder skett i ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men nu får de till sist lämna ifrån sig makten.
Majoriteten av Kirunaborna har de senaste valen i allt större utsträckning röstat på Norr­bottens Sjukvårdsparti och i årets val lade hela 70 procent av Kirunaborna sin röst på detta parti.
Kirunaborna hade i och för sig inte räckt för att bryta det tidigare styret, men missnöjet med S, V och MP har ökat även i många andra kommunen. Faktum är att stödet för  Sjuk­vårds­partiet är större än för Social­demokrat­erna i alla kommuner utom i Luleå och Älvsbyn.­

Men nu är det verkligen
upp till bevis som gäller för Nottbottens Sjukvårdsparti och de borgerliga partierna som lär ingå i samarbetet. Sjukvårdspartiet har bland annat lovat att Kiruna inom en tioårsperiod åter ska ha ett akutsjukhus med bland annat BB. Men jag tror att de flesta Kirunabor är otåliga och vill se konkreta förbättringar mycket snart. Börjar inte det nya styret leverera redan de kommande fyra åren, så lär de snabbt förlora förtroendet åtminstone i Kiruna.
Under den perioden har Sjukvårdspartiet lovat att Kiruna sjukhus ska få en magnetröntgenkamera, men jag tror att det finns en åtgärd som är ännu viktigare, nämligen att göra Kiruna sjukhus till en attraktiv arbetsplats.
Den senaste neddragningen av akutvårdsplatser genomfördes med hänvisning till personalbrist, och när röntgenläkare på Kiruna sjukhus skulle gå i pension så ville den förra politiska ledningen lägga ned röntgenverksamheten med hänvisning till att det ändå är omöjligt att rekrytera en röntgenläkare till Kiruna. Att de sedan inte ens försökte rekrytera någon gjorde ju inte saken bättre.
Men så har det varit i decennier. Socialdemokraterna har med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet medvetet bromsat en möjlig utveckling av Kiruna sjukhus.

Gruvan, rymdverksamheten
och turismbranschen lockar folk att flytta till Kiruna, inte bara från södra Sverige utan faktiskt från hela världen. Så skulle det kunna vara även inom Kirunas sjukvård. Jag tror absolut att både doktorer och sjuksköterskor runt om i landet skulle kunna vara intresserade av att arbeta i Kiruna – om de också känner att de har stöd från det övriga länet och inte minst då den politiska ledningen.

Kjell Törmä, chefredaktör KirunaTidningen