Tidningshuvud 300 px
JUNI 2018

MÅNADENS LEDARE
 

Peter P

"Betydelsen av ett sådant beslut skulle givetvis vara enorm. Låt oss hålla tummarna."

Planer som inger hopp

En dag måste Kiruna lära sig leva utan gruvan. Men det verkar glädjande nog dröja ett tag till.
I senaste numret av LKAB Framtid (2/2018) skrev VD Jan Moström att gruvbolaget nu ställer in siktet på fortsatt gruvdrift i Kiirunavaara när den nuvarande huvudnivån på 1.365 meter har tjänat ut omkring år 2030. Utredningsarbetet är igång. Nya, effektivare och miljövänligare brytningsmetoder ska utvecklas.
Om allt faller väl ut väntar investeringar i Kiruna som, enligt Jan Moström, kommer att bli betydligt större än när den senaste huvud­nivån byggdes för cirka 12 miljarder.
Det skulle innebära att Kiruna i åtskilliga decennier framåt kan fortsätta att lita till den industri som en gång skapade staden. Betydel­sen av ett sådant beslut skulle givetvis vara enorm.
Låt oss hålla tummarna!

Låt oss även hoppas att regeringen håller sitt löfte om ersättning för de 240 jobb som försvinner när Radiotjänst av allt att döma måste sluta hantera TV-licenser. Det verkar som att den unge fackliga företrädaren August Tapojärvi med flera gjort ett gott jobb med att uppvakta ministrar och andra besluts­fattare, en konst med långa anor i Kiruna.
De hoppfulla signalerna från LKAB och om Radiotjänst påminner sam­ti­digt om hur beroende staden fortfarande är av sin basindustri och statligt beslu­tade satsningar.

När allt ser ut att rulla på känns det inte lika angeläget att bredda Kirunas näringsliv som det gjorde under krisåren på 1980- och 1900-talet. Men givetvis vore fler företag i fler branscher en välkommen utveckling och på lång sikt den enda garantin för att Kiruna ska fortleva i sin nuvarande storlek.  
Med det i tankarna är det bekymmersamt att Kiruna gång på gång hamnar långt ner i tabellen när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företags­­klimat. De näringsidkare i Kiruna som fyllt i enkäten är bland annat missnöjda med kommunens service och attityd till företagare.
I en diskussion på Facebook ifrågasatte nyligen förre kommunalrådet Lars Törnman, S, hur giltig kritiken egentligen är. Vill företagarna som svarar på mest ge en känga till kommunledningen av andra skäl? Kommunen har ju försökt bättra sig, menade Törnman. Bland annat genom skapandet av utvecklingsbolaget Progressum.
Men kanske är det så att en kommun av Kirunas karaktär behöver kämpa envist och länge för att bli bra på att stödja entreprenörer och företagare. Kulturer ändras inte över en natt. Som tur är verkar vi ha tid på oss.

Peter Pääjärvi, ordförande Tidningsföreningen i Kiruna