Tidningshuvud 300 px

 

KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 98133 Kiruna
Tel: 0980-80581. E-post: kiruna.tidningen@kiruna.nu 

Det lönar sig att prenumerera. Som prenumerant får du ett års läsning, tio nummer, för 475 kronor.


Mallbild-om-oss

En bild från 1991 med några av tidningens medarbetare. Från vänster: Olle Hultin, Annika Wallsson, Kjell Törmä, Lars Johansson, Bo-Anders Johansson, Erik Norberg och Stefan Keisu. Sittande: Pia Lindberg. Foto: Kenneth Paulsson
Om Tidningsföreningen i Kiruna

KirunaTidningen ges ut av Tidningsföreningen i Kiruna, som bildades 1991. Föreningens huvudsakliga syfte var att starta och driva en tidning för Kirunaborna, vilket vi också gjorde i december samma år.

Föreningen, liksom KirunaTidningen, är religiöst och partipolitiskt obunden och är öppen för alla intresserade, även för dem som inte har egna ambitioner att skriva, fotografera eller teckna för KirunaTidningens räkning.
En viktig målsättning är att KirunaTidningen ska erbjuda en ”scen att stå på” för dem som är intresserade av att publicera sig i någon form. Under årens lopp har vi också haft ambitionen att ta emot så många praktikanter vi kan från skolorna, men även arbetslösa som är intresserade av tidningsarbete har vi försökt bereda plats för. Föreningen har också ambitionen att erbjuda dem som medarbetar med tidningen tillgång till professionell utrustning.
De enda i föreningen som får någon typ av ersättning är den fasta redaktionen samt kassören. Alla övriga jobbar helt ideellt. Däremot kan Tidningsföreningen betala kostnader som redaktionsledningen gett människor i uppdrag att göra.
En annan viktig målsättning som vuxit fram under åren är att vara en länk hem för utflyttade Kirunabor. Det visade sig nämligen ganska snart efter att tidningen började ges ut, att väldigt många utflyttade ville prenumerera på tidningen. I dag återfinns cirka hälften av de drygt 2.500 prenumeranterna utanför Kiruna kommun, de flesta förstsås i Luleå, Stockholm och Göteborg men också spridda på många orter i Sverige och i viss mån även utomlands.

De regler och ambitioner som styr arbetet i övrigt finns i våra stadgar.
Här kan du se vilka som är med i Tidningsföreningens styrelse.

Medlemskap i Tidningsföreningen i Kiruna:
Att bli medlem kostar 50 kronor per år för studerande, arbetslösa och pensionärer. 100 kronor för övriga. Beloppet sätts in på Plusgirokonto 96 89 67-0. Skriv namn, adress och "medl.avg" i meddelanderutan. Om du vill ha ett inbetalningskort – hör av dig till oss, så kommer det ett med posten.