Tidningshuvud 300 px


FEBRUAR/MARS 2017
PERSONLIGT
 

EXAMEN

Examen

Henrik Elenius, Kiruna, har avlagt läkarexamen vid Uppsala universitet
i januari 2017. Foto: privat

EXAMEN

Jonas Strömsten har
avlagt civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola.

FASTIGHETER

Karl Martin Malmelöv och Camilla Elina Malmelöv har köpt Satellitvägen 21 av Anna Gertrud Sandklint för 1.300.000 kronor.
Jens Gunnar Lakso och Susanna Terese Pokka har köpt Moss­vägen 4 av Björn Johan Fredrik Bergström för 1.850.000 kronor.
Peter Sune Benson och AnnaKristina Benson har köpt Svap­pavaara 5:18 av Anders Lennart Lund för 1.200.000 kronor.
Leif Torbjörn Larsson och My Anna Camilla Widmark har köpt Antennvägen 17 av Lars Johan Sandman och Annika Cecilia Sandman för 1.200.000 kronor.
Kent Tomas Gustavsson har köpt Siriusvägen 37 av Inge­gärd Susanne Stålnacke och Kent Tomas Gustavsson för 0 kronor.
Abisko Mountain Lodge AB har köpt Abisko 1:47 av Abisko Utveckling AB för 750.000 kronor.

 

 Var med på personligt du också – det är gratis!
Har du gift dig, eller firar du jämn bröllopsdag? Tagit examen, fått barn eller tagit en bild på dig själv med flera andra generationer i släkten? I så fall är du välkommen att vara med på våra personligtsidor!
Materialet skickar du till: KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 981 33 Kiruna. Eller med e-post till: kiruna.tidningen@kiruna.nu

Det här gäller för bilder du skickar in:
Digitala bilder måste de vara minst 9 centimeter breda och ha en upplösning på 300 dpi för att bli bra i tryck. Om du är osäker på hur du ska göra – skicka oss en kopia på originalet så fixar vi det åt dig. Är det en pappersbild scannar vi in den åt dig. Glöm i så fall inte bort att skriva namn och adress på fotot om du vill ha tillbaka bilden.
 

Och för texter:
Bröllop, bröllopsdagar: Namnen, datum och plats för vigseln samt fotografens namn.
Födda: Namnen på föräldrarna, barnet och eventuella syskon. Längd och vikt vid födseln samt fotografens namn.

När det gäller examensuppgifter och uppgifter om personer som inte bodde i Kiruna då de avled går det bra att ringa oss på telefon 0980-805 81.

Vi tar in uppgifterna i tidningen i mån av utrymme, och i den turordning materialet skickats in. Om allt inte får plats får de som skickade in sitt material sist vänta till nästa nummer.

Att vara med på personligtsidorna kostar alltså ingenting.