Tidningshuvud 300 px


JANUARI 2019
PERSONLIGT
 

FÖDDA

Bröllop-kopia

Alexandra Lantto, Kiruna, och Jimmy Hansson, Malm- berget, vigdes den 1 december 2018 i Gällivare kyrka. Båda heter numera Hansson. Foto: Jan Westerlund

FÖRETAG

AKTIEBOLAG

Bror Ulf Christer Kauppi är verk­ställande direktör och styrel­se­ledamot, Bror Dan Magnus Kauppi, Lennart Per-Ola Kauppi och Peter Bror Anders Kauppi är styrelseleda- möter i Kauppi Invest AB. Bolagets verksam­het är förvaltning av i huvudsak näringsbetingade aktier.
Richard Martin Niva är styr­el­se­­ledamot i Richard Niva Motor­sport AB. Bolaget ska bedriva motor- sportverksamhet, handel med lätta fordon, försälj­ning av reservdelar och tillbe­hör till fordon, uthyrning av fordon, utbildningar, företags­event och därmed förenlig verk- samhet.
Robert Tobias Lind är styrel­se­le­damot i Leend AB. Bolaget ska bedriva fordonsreparationer och försäljning av reservdelar till fordon, konsultationer inom verkstadsindustrin, uthyrning av korttidsboende för turister, uthyrning av fordon och diverse transportmedel inom turist­­guid­ning, turistguidning, handel med värdepapper, samt därmed för­enlig verksamhetFler uppgifter hittar du i senaste numret av KirunaTidningen. 

 Var med på personligt du också – det är gratis!
Har du gift dig, eller firar du jämn bröllopsdag? Tagit examen, fått barn eller tagit en bild på dig själv med flera andra generationer i släkten? I så fall är du välkommen att vara med på våra personligtsidor!
Materialet skickar du till: KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 981 33 Kiruna. Eller med e-post till: kiruna.tidningen@kiruna.nu

Det här gäller för bilder du skickar in:
Digitala bilder måste de vara minst 9 centimeter breda och ha en upplösning på 300 dpi för att bli bra i tryck. Om du är osäker på hur du ska göra – skicka oss en kopia på originalet så fixar vi det åt dig. Är det en pappersbild scannar vi in den åt dig. Glöm i så fall inte bort att skriva namn och adress på fotot om du vill ha tillbaka bilden.
 

Och för texter:
Bröllop, bröllopsdagar: Namnen, datum och plats för vigseln samt fotografens namn.
Födda: Namnen på föräldrarna, barnet och eventuella syskon. Längd och vikt vid födseln samt fotografens namn.

När det gäller examensuppgifter och uppgifter om personer som inte bodde i Kiruna då de avled går det bra att ringa oss på telefon 0980-805 81.

Vi tar in uppgifterna i tidningen i mån av utrymme, och i den turordning materialet skickats in. Om allt inte får plats får de som skickade in sitt material sist vänta till nästa nummer.

Att vara med på personligtsidorna kostar alltså ingenting.

http://www.kirunatidningen.com/Personligt