Tidningshuvud 300 px


DECEMBER 2018
PERSONLIGT
 

FÖRETAG – Aktiebolag

Bengt Göran Lehtola är sty­rel­seordförande i Lehtola konsult AB. Bolaget ska bedriva konsult­verksamhet inom gruv­industrin samt markarbeten och uthyrning av personal.
Thure Stefan Salomonsson är styrelseledamot i Pole North AB. Bolaget ska bedriva entre­prenadverksamhet inom skog och åkeri, uthyrning av maskin­förare samt handel med värde­papper.
Lisbeth Agneta Pekkari är styrelseledamot i Lingolisto AB. Bolagets verksamhet är över­sättning, korrekturläsning samt därmed förenlig verk­samhet.
Mats Torbjörn Nilsson är styrelseledamot  i Tuolluvaara Mark AB. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

FÖRETAG – Enskild firma

Petter Theodor Sild Wallen­berg har startat Theodor Sild Wallenberg för renovering av magnetseparatorer, bygg­verk­samhet och turistverksamhet såsom guidning via skoter och hundsläde.
Ahmed Daher har startat Ahmed Taxi för att bedriva taxiverksamhet.
Irma Wennerstrand har startat Systerkraft för utbildningar, föreläsningar och workshops inom kosthållning, komposte­­ring, yoga och meditation. Även försäljning av tjänster såsom massage, kvinnocirkelkurser och barnyogakurser.


Fler uppgifter hittar du i senaste numret av KirunaTidningen.

 Var med på personligt – det är gratis!
Har du gift dig, eller firar du jämn bröllopsdag? Tagit examen, fått barn eller tagit en bild på dig själv med flera andra generationer i släkten? I så fall är du välkommen att vara med på våra personligtsidor!
Materialet skickar du till: KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 981 33 Kiruna. Eller med e-post till: kiruna.tidningen@kiruna.nu

Det här gäller för bilder du skickar:
Digitala bilder måste de vara minst 9 centimeter breda och ha en upplösning på 300 dpi för att bli bra i tryck. Om du är osäker på hur du ska göra – skicka oss en kopia på originalet så fixar vi det åt dig. Är det en pappersbild scannar vi in den åt dig. Glöm i så fall inte bort att skriva namn och adress på fotot om du vill ha tillbaka bilden.
 

Och för texter:
Bröllop, bröllopsdagar: Namnen, datum och plats för vigseln samt fotografens namn.
Födda: Namnen på föräldrarna, barnet och eventuella syskon. Längd och vikt vid födseln samt fotografens namn.

När det gäller examensuppgifter och uppgifter om personer som inte bodde i Kiruna då de avled går det bra att ringa oss på telefon 0980-805 81.

Vi tar in uppgifterna i tidningen i mån av utrymme, och i den turordning materialet skickats in. Om allt inte får plats får de som skickade in sitt material sist vänta till nästa nummer.

Att vara med på personligtsidorna kostar alltså ingenting.