Tidningshuvud 300 px


JUNI 2018
PERSONLIGT
 

BRÖLLOP

Bröllop

Carina Salomonsson och Torbjörn Bergsten vigdes den 28 april 2018 i Svenska kyrkan, New York. Nu heter båda Bergsten. Foto: privat.

FÖRETAG

AKTIEBOLAG

Alf Peter Nordström, Vit­tangi, är styrelseledamot i Vittangi alltjänst AB. Verk­sam­heten är ut­hyrning av maskinförare, lastbil och traktor. God vana från åkeri­branschen. Räkna på vissa bygg­jobb. Utbildning av snö- skoter­förarbevis, terräng­hjuling och AM-kort, moped. Städning, åkeri- samhet, värdepapper. Bilrekonditio- nering, import av USA-bilar och delar. Skogsarbete.
Carola Ingegerd Enmark, Gällivare, och Ulf Mikael Näs­lund, Överhörnäs, är styrelse­ledamöter i Piilijärvi DS AB. Bolaget skall bedriva daglig­varu­­handel och förenlig verksamhet.
Torsten Kennet Alalehto, är verk- ställande direk­tör och styrelseleda- mot och Kent Roger Haapasaari är styrelsel­edamot i Kiruna Vakum­­sug AB. Bolagets verksamhet är sane­ring, sug­bils­verksamhet, transport av avfall och farligt avfall
Hans Niklas Erland Eriks­­­son är styrelseledamot i Lappland Betong & Bygg AB. Bolaget ska bedriva bygg- och betong­verk­s­amhet, uthyrning av maskiner inom bygg och betong, uthyr­ning av personal, turistverk­sam­het samt förvaltning av värde­papper och därmed förenlig verksamhet.

Fler uppgifter hittar du i senaste numret av KirunaTidningen. 

 Var med på personligt du också – det är gratis!
Har du gift dig, eller firar du jämn bröllopsdag? Tagit examen, fått barn eller tagit en bild på dig själv med flera andra generationer i släkten? I så fall är du välkommen att vara med på våra personligtsidor!
Materialet skickar du till: KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 981 33 Kiruna. Eller med e-post till: kiruna.tidningen@kiruna.nu

Det här gäller för bilder du skickar in:
Digitala bilder måste de vara minst 9 centimeter breda och ha en upplösning på 300 dpi för att bli bra i tryck. Om du är osäker på hur du ska göra – skicka oss en kopia på originalet så fixar vi det åt dig. Är det en pappersbild scannar vi in den åt dig. Glöm i så fall inte bort att skriva namn och adress på fotot om du vill ha tillbaka bilden.
 

Och för texter:
Bröllop, bröllopsdagar: Namnen, datum och plats för vigseln samt fotografens namn.
Födda: Namnen på föräldrarna, barnet och eventuella syskon. Längd och vikt vid födseln samt fotografens namn.

När det gäller examensuppgifter och uppgifter om personer som inte bodde i Kiruna då de avled går det bra att ringa oss på telefon 0980-805 81.

Vi tar in uppgifterna i tidningen i mån av utrymme, och i den turordning materialet skickats in. Om allt inte får plats får de som skickade in sitt material sist vänta till nästa nummer.

Att vara med på personligtsidorna kostar alltså ingenting.

http://www.kirunatidningen.com/Personligt