Tidningshuvud 300 px JUNI 2017
UR INNEHÅLLET

Senaste B 5an

Kiruna är på väg... På bilden har bostadshuset B 5 startat sin resa och körs genom det som tidigare var SJ:s bangård vid gamla järnvägsstationen. Foto: Birgitta Isacsson

Här rullar första huset iväg

När bostadshuset B 5 flyttades onsdagen den 24 maj, så var det ytterligare en milstolpe i stadsomvandlingen.
Ett stort pressuppbåd och många nyfikna Kirunabor följde B5:s resa från Bolagsområdet till det ”nya” Bolagsområdet nedanför Luossavaara.
Premiärresan gick helt planenligt och sedan dess har också tre bläckhorn flyttats. Under hösten blir det sedan dags att flytta de riktigt stora byggnaderna.


LKAB och Kiruna kommun kom redan 2011 överens om att flytta och bevara dryga 20-talet kulturbyggander. Sju av dessa ska placeras i ett ”nytt” bolags­område i miniatyr som LKAB skapar vid foten av Luossavaara. De sju byggnaderna är bostadshuset B 5, bläckhornen med nummer B 51, B 52 och B 53, Ingenjör­svillan samt Hjalmar Lundbohmsgården och B 1:an. Bolagshotellet fanns inte med i överenskommelsen, men förra året be­slutade LKAB att även bevara och flytta denna byggnad till Luossavaara.
Och nu har den första husflyttningen genomförts.

Stort medieintresse
Det första huset i tur att flyttas var B 5 och LKAB hade inbjudit pressen till detta tillfälle, och mediaintresset visade sig vara stort. När flyttningen skulle genomföras onsdagen den 24 maj fanns ett 30-tal journalister, fotografer och filmare från flera länder på plats.
Transporten gick utan missöden och ett par timmar senare kunde traliern släppa av B 5 på sin nya plats, där framtida hyresgäster i stället för gruvan kommer att ha utsikt mot Ädnamvaara och Kiruna­fjällen.

Läs mer i KirunaTidningens juninummer.

Senaste folkets hus

Med glasade fasader utåt torget och mot handelsgatan ska nya Kulturhuset/Folkets Hus upplevas som en välkomnande miljö där många rör sig och i bottenplanet kommer också stadsbiblioteket att ligga. Det blir säkerligen en populär mötesplats i Kirunas nya centrum. Illustration: Tirsén & Aili Arkitekter

Alla nöjda med nya Folkets Hus

Nu är det klart att Peab även får uppdraget att bygga Kirunas nya kulturhus/Folkets Hus – ett jätteprojekt för 355 miljoner kronor.
Och kommunalrådet Kristina Zakrisson är mycket nöjd med den nya kulturbyggnaden, som ritats av Tirsén och Aili Arkitekter:
– Det alternativ som vi tyckte var absolut bäst och finast var också det som var billigast. Rena bingon, konstaterar Zakrisson.


En för en gång skull helt enig kommun­­styrelse beslutade nyligen vem som ska få uppdraget att bygga Kirunas nya kulturhus/ Folkets Hus. Och det blev alltså Peab, som just nu bygger det nya stadshuset. Och precis som vid detta bygge så kommer Bravida att bli de som svarar för installationerna i det nya jättebygget.
Peab har anlitat Tirsén & Aili Arki­tek­ter för utformningen av huset och kommunal­rådet Kristina Zakrisson tycker att arki­tek­­ten presenterat mycket fina och praktiska lös­ningar.
– Vi har haft en bedömningsgrupp med representanter från biblioteket, Ungdo­mens hus, Folkets Hus och alla de andra inblandade och det roliga är att samtliga, oberoende av varandra, ville ha det här förslaget, säger Kristina Zakrisson.
– Det alternativ som vi tyckte var abso­lut bäst och finast var också det som var billi­gast. Rena bingon, konstaterar Zakrisson.

Läs mer i juninumret.

 Svärdet från offerplatsen

 Snart fjärrstyrs flygplatsen
Senaste Agge

Dalgången från Pålnoviken. Cirka 1 kilometer från riksröset in i Norge ligger offerplatsen. Här offrade man  på sina vand­ringar mellan havskusten och fjällom­rådet till seitarna. Foto: Agge Theander 2002
Senaste flyget

Kiruna Airport står näst på tur att fjärrstyras.
– Jag skulle tro att inom de närmaste två åren har vi börjat använda tekniken, säger Andreas Fredriks­son, flygplatschef på Kiruna Airport.
Foto: Patrik Hansson

Vid Jukkasjärvi hembygdsgård finns en mängd samiska föremål. I en monter finns ett svärdsblad som är 56 cm långt, men ingen text berättar för besökarna om detta fynd. Enligt en legend besegrade samen Lauras Vuolle jätten Stalo längst in i Pålnoviken vid Bardu­kan­jons kant. Han offrade Stalos huvud i en stor stenspricka och dit slängde han också svärdet som han använt. Kan det vara så, att det var en storväxt viking, som Lauras Vuolle hade stött på?

För ett år sedan kom Luftfartsverket med en avsiktsförklaring att fjärrstyra flera flygplatser i Sverige. Nu finns en tidsplan – och Kiruna Airport står näst på tur. Redan 2018 kan flygplan på väg till och från Kiruna komma att dirigeras från ett torn i Stockholm. Via en videolänk som i realtid visar flygplatsens start- och land­ningsbana ska en flygledare i Stockholm följa flygplanen och vägleda start och landningar via radiokommunikation.

Övrigt

Utöver detta hittar du bland annat i detta nummer:
• Kiruna bäst att bo i – för fjärde året i rad
• Boktips – lokal läsning och lyssning
• Bilhandlaren Mats Jakobsson vill satsa i centrum
• Joachim Almgren förbereder fiskesommaren
• I gruvstaden då och nu – en betraktelse av Birgitta Isacsson

Sommar