Tidningshuvud 300 px MAJ 2019
UR INNEHÅLLET

Senaste-kyrkan

Så här ser uppfarten till Kiruna kyrka ut i dag. Och ungefär så ska det också bli när kyrkan om några år flyttas till en ny plats nedför kyrkogården. Även då ska kyrkan ligga på en konstgjord kulle dit man kommer via en lätt uppförsbacke med vallar på sidan om. Foto: Kjell Törmä

Dramatiska förändringar väntar

kyrkans verksamheter i Kiruna

Åren kring 2025 kommer att innebära dramatiska förändringar för Svenska kyrkans verksamhet i Kiruna. Då ska kyrkan flyttas till en plats nära nya centrumkärnan. Ungefär samtidigt måste ett nytt krematorium med tillhörande kapell vara färdigt – och inte minst en ny kyrkogård.
– Börjar vi idag tar det säkert 7-8 år innan den kan stå klar. Vi tror att vi har så pass mycket plats på den nuvarande kyrkogården att vi klarar oss till dess, men LKAB och Kiruna kommun måste agera nu, säger Tommy Stridsman, fastighets- och kyrkogårdschef inom Kiruna pastorat.


Det är många känsliga frågor att hantera när Svenska kyrkan nu planerar för att hantera konsekvenserna av stadsomvandlingen. I stort sett en gång i månaden träffas en sam­arbetsgrupp med representanter från Kiruna pastorat, LKAB, Kiruna kommun, läns­styrelsen och konsulter för att diskutera alla åtgärder som kommer att krävas de närmaste åren.
– Vi har ett bra samarbete och jag upp­lever LKAB som ytterst professionella, de är verkligen måna om att det ska bli bra. Längst i planeringen har vi kommit när det gäller kyrkan. Förutom en utstickande del av byggnaden med kyrksalen så ska kyrkan flyttas i sin helhet kring 2026, berättar Kiruna pastorats fastighets- och kyrkogårdschef Tommy Stridsman.
Den minst sagt spektakulära flytt­ningen kommer att ske nedför längs Gruvvägen för att sedan följa Hjalmar Lundbohms­vägen/Malmvägen. Direkt nedanför kyrko­gården kommer kyrkan att dras in till vänster,  till ett skogsparti där en konstgjord kulle ska byggas upp likt den konstgjord kulle kyrkan står på i dag.
– Närheten till flygplatsen gör att vi inte kan bygga så högt som vi egentligen vill, men kyrkan kommer att synas bra från nya centrum och infarten blir som den vi har i dag, en lätt uppförsbacke med vallar på sidan om, berättar Tommy Stridsman och tillägger att även klocktornet är tänkt att flyttas i ett stycke.

Stängd i upp till tre år
Flyttningen av kyrkan kräver förstås både förberedelser och efterarbeten som innebär att kyrkan inte kan användas. Tommy Strids­man räknar med att det rör sig om 2,5-3 år som kyrkan inte kan användas. Men det har man erfarenhet av sedan tidigare.
– Kyrkan renoverades ju för 15-20 år sedan och då var Jukkasjärvi kyrka alternativet. Dessutom har vi kyrkan i Tuolluvaara och kapellen i Poikkijärvi, Tornehamn och även det lilla kapellet på kyrkogården, så det kommer att lösa sig, säger Tommy Stridsman.
Det som kan komma att behövas är att begravningsdagarna,  som i dag är onsdag till och med fredag, utökas med någon dag.
Det viktigast just nu är dock att snarast möjligt också hitta lösningar när det gäller ett nytt krematorium med tillhörande kapell och kolumbarium och inte minst en ny kyrkogård.
Det har funnits ett par förslag som pasto­ratet hittills sagt nej till, i Kauppinen och vid Mattarahka i Kirunas nordvästra utkant.
– Men det skulle bli för spretigt att kyrkan flyttar åt ett håll och kyrkogården åt ett annat. Det handlar ju också om till­gänglighet, människor måste ju ha en rimlig möjlighet att enkelt ta sig till kyrkogården. Vi vill i stället följa med stadsflytten och det hetaste spåret just nu är ett område vid Nikkaluoktarondellen i riktning mot Kiruna Truck, berättar Tommy Stridsman.

Läs mer i KirunaTidningens majnummer.

ÖVERSIKT-(kopia)

En skiss över de tre kvarter som nu ska byggas runt handelsgatan som leder in mot torget med storhotellet i bakgrunden till vänster, Stadshuset och hitom det Folkets Hus/Kulturhuset. Lösningen för kvarter 6 har ännu inte presenterats. Illustration: Tirsén & Aili

69.000 kvadratmeter byggs

samtidigt i nytt jätteprojekt

Nu startar det hittills största byggprojektet i stadsomvandlingen. Det är Nåiden Bygg AB som fått uppdraget att bygga tre kvarter i den nya centrumkärnan – totalt 69.000 kvadratmeter.
– Det motsvarar fem, nästan sex stadshusprojekt och det kommer att bli riktigt fint, säger Tomas Stålnacke, huvudprojektledare för stads­omvandlingen hos kommunala Kirunabostäder, som får dessa kvarter i ersättning för lokaler och bostäder som måste rivas i nuva­rande centrum.

Nu ökar farten i byggandet av kvarteren runt Stadshuset Kristallen i den nya centrum­kärnan. Under förra året startade byggan­det av ett nytt Folkets Hus/kulturhus, ett bygge som redan är en bra bit på väg. Det gäller också kvarter 1 Kirunabostäder gett Nåiden Bygg AB uppdraget att bygga 62 lägenheter, och cirka 3.700 kvadratmeter lokaler för restauranger, kaféer och kontor. Det är också klart för byggandet av ett nytt storhotell i kvarter 10 där LKAB ersätter Scandic Ferrum med ett spektakulärt hotellbygge med 230 rum, drygt 60 fler än vad nuvarande Ferrum har. I kvarter 4 startar LKAB byggandet av 93 bostäder i år.
Och nu är det klart att starta det hittills största byggprojektet hittills i stadsom­vand­­lingen. Även denna gång är det Nåiden Bygg AB som fått uppdraget och nu handlar det om att bygga tre hela kvarter, totalt 69.000 kvadratmeter bostäder och lokaler.

Nästan 300 lägenheter
I de tre kvarteren ska det byggas nästan 300 hyresrätter, från ett rum och kök till fyra­rumslägenheter. Kvarteren 7, 8 och 9, som det handlar om, ligger alla kring det som ska bli handelsgatan i nya centrumkärnan. Därför blir det också mycket lokaler för handel i dessa kvarter, drygt 11.500 kvadratmeter. Under fastigheterna ska det  dessutom byg­gas nästan 400 parkeringar för de boende och de som arbetar i kvarterets verksam­heter. I området ska också 594 cykelparkeringar iordningställas.
Det är LKAB som betalar projektet, som en ersättning för det som framöver måste rivas i form av bostäder och lokaler ägda av Kirunabostäder i nuvarande cent­rum.

Läs mer i KirunaTidningens majnummer.

Fototryck-rea

 
Du kan också beställa fototrycken via formuläret på vår hemsida. I så fall - klicka HÄR

 Snart avgörs skoterns framtid

 Rekordmånga potthål
Senaste-skoter Senaste-potthål

Det är ett komplicerat arbete att ta fram ett förslag till ny lagstiftning för terrängkörning, eftersom många intressen ska tillgodoses. Foto: Kjell Törmä

Snöskoterns död eller fortsatt vilda västern? Nu darrar skoterfolket och de som vill ha finsk eller norsk modell. Anledningen stavas ”En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning” och är en statlig utredning som lämnar sina förslag den 1 oktober i år.

Detta rejäla ”potthål” vid infarten till ICA Kvantum är bara ett av otaliga exempel på tjälskott efter den snöfattiga vintern.
Foto: Kjell Törmä


­Tjälen har gått djupt ner den här vintern till följd av det kom ovanligt lite snö.
– Det är rekord i antal frysta ledningar och rekord i antal potthål. Det blev resultatet av den lynniga vintern, säger Christer Roos, avdelnings­chef på Tekniska Verken.

Övrigt
Utöver detta hittar du bland annat i detta nummer:
• Åsa Simma – teaterchef som vill bidra till samhällsförändring
• Flödet till Ala Lombolo säkras
• Friluftsliv av Joachim Almgren: Snipp, Snapp, Snut – Snabbt tog vintern slut
• Vimmelbilder från Laukkunappet