Tidningshuvud 300 px JUNI 2019
UR INNEHÅLLET

Senaste 01

De här fyra husen nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen kommer att flyttas i höst tillsammans med de tre husen i Gula raden. Målet är området mellan Kurravaaravägen och nya centrum. Foto: Kjell Törmä

Ytterligare 31 byggnader räddas

Under 2017 flyttades åtta byggnader från Bolagsområdet för att räddas undan markdeformationerna som närmar sig Kirunas centrala delar. Nu har Kiruna kommun, LKAB och länsstyrelsen kommit överens om ytterligare 31 byggnader som ska flyttas och bevaras för framtiden.
– Jag trodde inte att det skulle bli så många hus, så jag är otroligt nöjd. Det kommer att ge en stor igenkänningsfaktor i det nya Kiruna, säger kommunalrådet Gunnar Selberg.


Redan när Kiruna kommun och LKAB år 2011 skrev ett så kallat civilrättsligt avtal om gruvstadspark etapp 1 var parterna överens om att dryga 20-talet byggnader skulle flyttas och bevaras för framtiden. För två år sedan, 2017, flyttades åtta av byggnaderna, sju av dem till ett nytt bolagsområde i miniatyr vid foten av Luossavaara; Hjalmar Lundbohmsgården och B 1:an, tre bläckhornshus, Ingenjörsvillan samt arbetarbostaden B 5, alltså den femte bostad som byggdes i Kiruna. Det åttonde huset, Länsmansbostaden, flyttades till en plats nedanför Kurravaaravägen, bortanför kyrkogården. Och där får den snart sällskap.

Sju flyttas i år
Efter ett par års förhandlingar mellan LKAB, Kiruna kommun och länsstyrelsen presenterades nyligen ytterligare 31 byggnader som ska flyttas och bevaras för framtiden. Det blir många av de hus som verkligen bär Kirunas prägel såsom Land–strömshuset, gamla brandstationen, gamla kyrkoherdebostaden och Pekinghuset mitt emot Systembolaget. Men inte bara de. Det handlar också om många hus som Kirunabon i gemen kanske inte lagt märke till eller tänkt på, till exempel Jerusalem vid Bromsgatan, som ju faktiskt har skyddat som statligt byggnads-minne.
– Jag trodde inte att det skulle bli så många hus, så jag är otroligt nöjd. Det kommer att ge en stor igenkänningsfaktor i det nya Kiruna, säger kommunalrådet Gunnar Selberg.
Redan i år flyttas sju av byggnaderna. Det gäller de tre husen i Gula raden vid Hjalmar Lundbohmsvägen nära gamla stadshuset samt de fyra ljusgröna och gula hyresbostäder i trä, som står innanför avspärrningarna i det område som rivits nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen. Förberedelserna pågår redan och under hösten flyttas de till området där Länsmansbostadet står.

Läs mer i KirunaTidningens juninummer.

Senaste 02

De två heltidsanställda ”fåraherdarna” Ove Larsson (t.v.) och Harry Esberg berättar att Kuttainen Isosaari fårförening stadigt utvecklas. Om allt går i lås så startar föreningen bygget av ett nytt stort fårhus nästa sommar, vilket skulle innebära att fårhjorden kan växa ytterligare. Foto: Kjell Törmä

Fåren blev ett lyft för Kuttainen

Kuttainen har kallats Sveriges nordligaste jordbruksby.  Fram till 1960-talet var jordbruket den viktigaste näringen. Och nu går historien igen.
– För tio år sedan diskuterade vi hur vi skulle stoppa förbuskningen på byns stora och bördiga ö Isosaari och så dök idén om fårskötsel upp. Nu har vi ett par hundra får och lamm, två heltidsanställda och ett tiotal deltidare, säger Harry Esberg, en av de två ”fåraherdarna” i Kuttainen – en levande by vid Muonio älv, med skola, förskola, bönhus och en välsorterad affär.


Kuttainen är också känd som ett starkt kristet fäste och för familjer med stora barnkullar.
– Jag visste inte att jag var laestadian förrän jag kom till skola i Kiruna. Vi kallar oss själva för kristna och troende, säger Harry Esberg, och fortsätter:
– Det har också blivit så att en del familjer flyttat närmare jobben i Kiruna och slagit sig ner i Jukkasjärvi, Tuolluvaara och Kiruna. Men det finns de som återvänder också. I dag bor det drygt 210 personer i byn.

Fåren en lyckad satsning
Fårskötseln bedrivs via Kuttainen Isosaari ekonomiska förening och den kom till via byborna själva med stöd av Kiruna kommun och Arbetsförmedlingen. Utöver Harry Esberg jobbar Ove Larsson heltid med fåren och en anställd jobbar i centrala Kiruna med fåren i gruvstadsparken från mitten av juni till mitten av september. Och under slåttern i byn får en handfull personer jobb, varav flera ungdomar. Så satsningen på fåren i Kuttainen måste ju beskrivas som oerhört lyckad.

Väg 99 inte riktigt 100
Tack vare Iren Teofilusson har byn en ytterst välsorterad butik. För nio år sedan tog hon över affären efter sin far och hon är tredje generationen som driver butiken i byn.
– Jag hade planerat att bli lärare, men valde att fortsätta med byns affär när min far gick bort, berättar Iren.
– Visst är det en utmaning att driva butik i glesbygd, men byborna är köptrogna. På vintern, när det finns isväg över till Fin–land, har vi en del finska kunder, men turismen är inte stor. Den som har åkt efter väg 99 märker att den inte är riktigt hundra, säger Iren Teofilusson med ett skratt.

Läs mer i KirunaTidningens juninummer.

 Snart avgörs skoterns framtid

 Han ska bygga ett hus med minnen
Senaste 05 Senaste 03

Om du är intresserad av odling kan du få tre nya vänner i Kiruna Odlingsförenings förenings styrelse. Styrelsen består av, från vänster, Irma Wetterstrand, Vera Tiala och Viola Goertz. Foto: Kjell Törmä

Förra årets stadsträdgård har fått en efterföl-jare. I parken nedanför kyrkan har nystartade Kiruna Odlar-föreningen sin bas där de under sommaren kommer att ge intresserade Kirunabor möjlighet att odla och lära sig mer om trädgårdsodling på våra breddgrader.
– Det finns ingen stark odlartradition i Kiruna, men vi hoppas kunna bli en plattform för dem som är intresserade, säger Vera Tiala, en av föreningens grundare.

I konstnären Michael Johansson händer kan allt bli till konst, till och med en trädgårdsspade. Med hjälp av Kirunaborna vill han nu skapa ett stort konstverk i form av ett hus som blir ett kollektivt Kirunaminne. Foto: Kjell Törmä

Vad har du för saker hemma som bär minnen av ditt liv i Kiruna – kanske ett hemmagjort pimpelspö, en utsliten jaktkänga eller en studentmössa?
Då kan den – eller i alla fall en avgjutning – bli en del av ett konstverk.
Det är konstnären Michael Johansson som med Kirunabornas hjälp vill bygga ett stort hus av minnen på det nya stadshustorget.

Övrigt
Utöver detta hittar du bland annat i detta nummer:
• Ny detaljplanestrid med LKAB
• Sara gör TV om tvångsförflyttning
• Kirunafestivalen 20-årsjubilerar
• Lästips från Kiruna Bokhandels personal.

Sommarstängt