Tidningshuvud 300 px

 

KirunaTidningen, Adolf Hedinsvägen 58, 98133 Kiruna
Tel: 0980-80581. E-post: kiruna.tidningen@kiruna.nu 

Det lönar sig att prenumerera. Som prenumerant får du ett års läsning, tio nummer, för 475 kronor.


Tidningsföreningens styrelse för 2018

Ordförande:
Peter Pääjärvi
Sekreterare:
Emma Karlsson

Kassör:
Britt-Mari Adolfsson
Ledamöter:
Petra Sternlund, Emma Lindberg, Annelie Henriksson
Suppleanter:
Eva Lundqvist
Bengt Josefsson
Ansvarig utgivare:
Kjell Törmä