Tidningshuvud 300 pxMARS 2017
UNG REDAKTION
 

 VEM TAR 
 MÄNNENS KAMP? 

Panelen Margareta ny

KRÖNIKA
MARGARETA BARABASH

I början av året fick jag ett reklam­paket hemskickat till mig från Kungliga Tekniska Högskolan. Det innehöll ett par broschyrer vars innehåll syftade på att locka kvinnor till STEM yrkena (inga konstigheter, får hem liknande reklam regelbundet) samt en tyg­­­kas­se med trycket “The future is too impor­tant to be left to men”. STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Jag stirrade misstroget på kassen.
 Jaha? Och vad vill det prestige­fyllda KTH ha sagt med det här? Att männen inte har en plats i vår gemen­samma framtid? Nej, självklart inte. KTH är en modern hög­skola och en plats i navet av vårt jämställda samhälle är naturligt­­vis en av deras största ambitioner.
 Frågan är om man kan locka unga tjejer till vetenskapliga eller tekniska utbildningar utan att förminska unga killar. Ja det är visserligen sant att STEM yrken domineras av män. Men beror det på att samhället håller tillbaka kvinnorna? Knappast. Vi fullkomligt bombarderas med reklamblad och före­läsningar där man praktiskt taget ber oss på bara knän om att vi ska välja att läsa ämnen som teknisk fysik. Och nog ger det resultat. Naturpro­­gram­met på Hjalmar Lundbohmsskolan domi­­ne­­ras av tjejer. Att deras antal sedan stadigt minskar ju högre upp på ut­bildningstrappan man kommer beror på att de helt enkelt VÄLJER att hoppa av. Ja ni läste rätt. Samhället har gett kvinnan rätten att välja själv och nu VÄLJER hon att hoppa av från vissa ut­bildningar. Samtidigt ser vi en ökande trend, då tjejer gör bättre ifrån sig än killar i skolan och när det kommer till påbörjade högskolestudier skiljer sig antalet män och kvinnor med hela 17 procentenheter (50,6% av alla kvinnor har påbörjade högskolestudier medans för männen ligger siffran på 33,5%).
Det är intressant att betrakta priorit­­e­rin­garna som görs i kampen för ett jämställt samhälle. Miljoner kronor läggs på kampanjer likt KTHs. Kampanjer som går ut på att manipulera kvinnor till att göra val som de redan utan all reklam har befogenhet att välja. Kampanjer som dessutom görs på det andra könets bekostnad. Å andra sidan domineras humaniorautbildningarna av kvinnor. Att locka dit män för en ökad balans mellan könen är inget samhället väljer att lägga pengar på. För att inte tala om typiska “kvinnoyrken” såsom sjuk­­skö­­­terska eller förskollärare. Således kan man ställa sig frågan: är jämställdhet bara intressant när det kommer till högavlönade yrken? Det klingar fel med själva idén om ett 50/50 samhälle.

Samhället talar gärna om kvinnors ut­­­satthet. Men vem tar männens kamp? Våra män som begår 75% av alla själv­mord och har 90% högre risk att dö på sin arbetsplats (för att inte tala om en allmän överrepresentation inom de tyngsta och grövsta industriella yrkena). Våra män som är 80% av alla hem­­­lösa och 90% av alla som sitter i fängelse. Våra män som har en signifikant högre chans att bli offer för våldsbrott och att förlora vårdnaden om sin barn på grund av en skilsmässa. Våra fäder, bröder, äkta makar, vänner och pojk­­vänner. Vem tar sig an deras problem när samhället sviker dem?

Jag kommer inte att ansöka till Kungliga Tekniska Högskolan. Särskilt inte efter deras kampanj. Ett jämställt samhälle kan aldrig uppnås genom att förminska en folkgrupp som utgör 50% av sam­­hället. Dessutom behöver jag inte bli tillsagd vad jag ska och inte ska göra som kvinna. Jag har fått min rätt att välja av samhället och jag kommer att utnyttja den till fullo. Jag är en produkt av mina val. Jag är inte ett offer för mina omständigheter.

“The future is too important to be left to men”. “Framtiden är för viktig för att lämnas åt män”. Nej. Fram­­tiden är för viktig för att lämnas åt hycklare som ignorerar verkliga pro­­blem bara för att de inte passar in i deras agenda.

 Vi är Ung Redaktion:  Vill du också vara med?

Paulina Hägg, Therese Hägg,
Valeriia Grudtsyna, Malin Fjellborg, 
Margareta Barabash, Regina Barabash, 
Malin Fjellborg och Ida-Maria Sarri.

Gillar du att skriva eller fota? Om du är 14-25 år kan du vara med i Ung Redaktion! Kontakta Lars Lind­berg på telefon 070-694 8230, eller skicka ett mail till larslindbergkiruna@hotmail.com